Fugle- og dyrekikking

Blant sportsaktivitetene som tilbys av Hotell Ilio, anbefales også fugle- og dyrekikking som lar deg oppdage naturen rundt Sant’Andrea og øya

“Biologisk mangfold”: Dette er et begrep som er blitt stadig mer brukt blant naturvernere og naturelskere, og som angir den mengden variasjon i dyre- og planteliv. Dette er en ny måte å tilbringe ferien på: Dyrekikking. Man går gjennom skoger og blomsterenger, innsjøer, elver og bekker, kyst og bratte fjellsider, og observerer alt som omgir en: Trekkfugler og sjeldne bregnearter som fyller skogene, granittformasjon formet av vinden, små insekter nær bakken, til små pattedyr og ville orkideer.

Man starter med fuglekikking, observasjon av fugler i naturen, fordi disse er de dyrene som er lettest å få øye på. Først kan man se dem med blikket, deretter finner man ut hvilken art det dreier seg om, og observerer atferden. Men denne tilnærmingsmåten kan brukes på alle slags livsformer i deres naturlige habitat. Dyrekikking og naturvandinger er ikke egentlig en hobby, men det er en nesten mystisk reise inn til naturens kjerne. Elba og nasjonalparken Arcipelago Toscano er i denne sammenhengen områder som er særlig egnet til denne aktiviteten.

Omkring Capo Sant’Andrea

Ved Sant’Andrea, med utgangspunkt i Hotell Ilio, finner man enkelte fine stier og ruter som tar en oppover mot de nærliggende fjellene. Invitasjonen fra Hotell Ilio på Capo Sant’Andrea, gjelder april og mai, når naturen er på sitt rikeste og mest mangfoldige. Det er den mest spennende perioden for de som er interessert i botanikk, og gir intense opplevelser på grunn av fargene og duftene fra ville blomster og planter i dette middelhavsparadiset, blant klippe- og stenroser, lyngbusker og gullgyvel. Men floraen er rikholdig og interessant året rundt. Kastanjer, steineik, buskvekster (macchia), bartrær, dunkjevler, orkideer, anemoner, røde linjer osv), e la faunaen er overveldende ved sitt mangfold. Man vil kunne finne muflonsau, villsvin, mår, harer, murmeldyr, rødhøner, ravner, middelhavsmåker, tårnfalk, musvåk, storskarv, og mens man går oppdager man stadig mer av landskapet på Elba. Man bør heller ikke glemme at Elba er et egnet hvilested under fugleforflyttingene gjennom den øvre delen av det Tyrrenske hav.

Hva man trenger

Topografisk kart over området, lagvis påkledning og gode sko, en sekk med litt mat og vann. Hva mangler så? Man kan ikke klare seg uten kikkert: For nybegynnere holder det med modeller av typen 8×30, der det første tallet angir forstørrelsen og det andre tallet angir lyshetsgrad. Man trenger også gode håndbøker for å kjenne igjen artene, spesielt dersom man ikke er med en guide. Også bør man ha en notisblokk for å skrive opp de observasjonene man gjør, også ved hjelp av bøker etter at man har kommet hjem. Dersom man har skikkelig flaks kan man også som amatør finne data som har vitenskaplig interesse… det ville ikke være første gang!

Med guide eller alene

De første gangene anbefales det at man lar seg lede av en som er ekspert. Da lærer man hvordan man skal holde kikkerten, hvordan man kan kjenne igjen dyrespor, hvordan man kan finne planter og blomster i håndbøkene, hvordan man kan finne ute av en uendelig variert insektverden osv. Naturguidene i nasjonalparken Arcipelago Toscano organiserer ledede ekskursjoner til fjellene rundt gulfen ved Capo Sant’Andrea, og i hele området som omsluttes av nasjonalparken. For mer naturvante som heller vil gå på egenhånd, gir Hotell Ilio alle typer nødvendig informasjon om rutene.

HOTEL ILIO • Capo S. Andrea • Island of Elba • Tuscany • Italy • Tel. +39 0565.90.80.18 • email: booking@hotelilio.com

Go top